ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಗಣಯಾಗವು ನೆರವೇರಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published.