ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ❤️