ಮುಂಡ್ಕೂರು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಶ್ರೀ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು