ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ 30-08-2022ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5:00ಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವುದು