ಇಂದು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ , ಮಹಾಪೂಜೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ