ವರ್ಷಾವದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ