ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ 352ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ 352ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಗಾಯತ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ರಂಗೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ‌ ಗುರು ರಾಯರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.