ನವರಾತ್ರಿಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಭಗವತಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಭಗವತಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.