ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಜದಶಮಿಯಂದು ಜಯದುರ್ಗಾ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಜದಶಮಿಯಂದು ಜಯದುರ್ಗಾ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.