ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.