ದಿನಾಂಕ 29-09-2023 ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡ್ಕೂರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ 12 -00 ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ತೊಕ್ಕೊಟು, ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ . ಭಕ್ತ ಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ 🙏

ದಿನಾಂಕ 29-09-2023 ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡ್ಕೂರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ರಿಂದ 12 -00 ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ತೊಕ್ಕೊಟು, ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ . ಭಕ್ತ ಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.