ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು🙏🏻

ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು‌ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published.