ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದ ಐದನೇ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಮರ್ಧಿನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದ ಐದನೇ ದಿನದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಮರ್ಧಿನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.